Schilderkunst

Zijn liefde voor de teken- en schilderkunst - zijn tweede professie/passie - begon reeds jong.. De aanleg hiervoor heeft hij duidelijk van zijn moeder en haar vader. Vooral deze laatste - de ingenieur J.J. Wentink, die als architect o.a. vele steenovens langs de Waal en Rijn gebouwd heeft - kon schitterende ingekleurde pentekeningen maken van allerlei huizen en andere gebouwen.

Hij tekende veel en graag. Een eerste aanraking met pastel tekenen ontstond toen hij op 14- of 15-jarige leeftijd een tekenwedstrijd van Talens won en daarmee een uitgebreide pastelset kreeg. Van zijn tekenleraar - de kunstschilder Theo Wieringa - leerde hij vooral kleurherkenning en het werken met keurschakeringen.

Toch heeft het lang geduurd voordat hij er voor uit durfde te komen dat schilderen een passie was - thuis stond de kunst, met name muziek en schilderkunst, wel in hoog aanzien, maar artiesten waren maar een merkwaardig volk. Pas in 1972 waagde hij het aan zijn passie toe te geven. Toen ook begon hij met olieverf.


Hij schildert vooral realistisch, hoewel het fantastisch realisme en surrealisme niet uit de weg gaat. Zijn voorliefde gaat vooral uit naar de zee en alles wat daarmee te maken heeft.

Voorliefde zeeschilders 17e eeuw o.a van der Velde, Haagse school, Jongkind, Jack Spurling.
Impressionisten, vooral Renoir en Desgas
Metarealisme en fantastisch realisme en Surrealisme - Margritte